یادداشت روز

امروز روز او بود. دوشکی می‌گیرد. کلاس یوگا کنسل می‌شود. به پستخانه می‌رود. کتابی که برگشت خورده‌ است دوباره پست می‌کند. از آن‌جا به کافه می‌رود. آسمان رنگ حریر آبی است که از لایه‌های آن آفتاب بیرون زده است.

با مراجع صحبت می‌کند. همراه با او چای می‌نوشد. تا ساعت ۱۴:۳۰ ‌در کافه می‌ماند و می‌نویسد. یک پاستای گوجه هم نوش‌جان می‌کند. از آن‌جا دوساعت تا خانه پیاده‌روی می‌کند.

امروز سرخوش است و از این بابت خیلی خوشحال است.

رنگ روز زرد آبی برای آسمان زیبای رامسر

واژه‌ی امروز: چَم

چم: خرام، ناز، آراسته و منظم بودن

۱۷ بهمن ۰۲