مرداد ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

ترس

  من ملقمه‌ایی از انواع هنر‌های آزمایش شده هستم. دوره‌ی بازیگری دیده‌ام. دوره‌ی فیلسازی گذرندم و دو فیلم برای اینکه در‌دنیای آماتورها شناخته شوم ساختم.

ادامه مطلب »

پذیرش

«پذیرش» پذیرش‌ همان چیزی‌ که اگراتفاق نیفتد ما عصبانی‌ می‌‌شویم. همان‌ چیزی است که وقتی کسی دکمه‌اش را فشارمی‌دهد،مثل بمب ساعتی منفجر می‌شویم. همان نقص‌هایی

ادامه مطلب »