آبان ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

توانبخشی شناختی

وقتی از رشته‌ام سوال می‌شود. حدود دو خط باید برای افراد توضیح دهم که دقیقا چه‌کاری انجام می‌دهم؟ بعد از توضیحات باز از من می‌پرسند،

ادامه مطلب »