دی ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

از مادری تا مربیگری

  با طاهره خادمی در سمینار نویسندگی در تهران آشنا شدم. چهره‌اش از همان لحظه‌ی نخست جذبم کرد. هرچند مدام از کودکی به من تذکر

ادامه مطلب »

درس همین‌جاست

گفت: خسته شده‌ام از بس رویِ تخت خوابیدم و زل زدم به سقف. نگاه‌اش کردم. پرسید تو بودی خسته نمی‌شدی؟ بغل‌‌اش کردم. با صدای بلند

ادامه مطلب »

قضاوت

ملک‌زاده‌ای کوتاه‌ قد بود چهره‌‌ای معمولی داشت و دیگر برادران‌اش رشید و خوبروی. پدر او در دید حقارت در او می‌نگریست. او به خطاب به

ادامه مطلب »

من و خطای شناختی

امروز دچار خطای شناختی شدم. تصمیم گرفتم خودم را زیر نظر بگیرم. عصبانیت‌ها و خطاهای شناختی‌ام را یادداشت کنم. دوستی چند روز پیش به من

ادامه مطلب »