نوشته‌های من

توانبخشی شناختی

وقتی از رشته‌ام سوال می‌شود. حدود دو خط باید برای افراد توضیح دهم که دقیقا چه‌کاری انجام می‌دهم؟ بعد از توضیحات باز از من می‌پرسند،

ادامه مطلب »

ترس

  من ملقمه‌ایی از انواع هنر‌های آزمایش شده هستم. دوره‌ی بازیگری دیده‌ام. دوره‌ی فیلسازی گذرندم و دو فیلم برای اینکه در‌دنیای آماتورها شناخته شوم ساختم.

ادامه مطلب »

پذیرش

«پذیرش» پذیرش‌ همان چیزی‌ که اگراتفاق نیفتد ما عصبانی‌ می‌‌شویم. همان‌ چیزی است که وقتی کسی دکمه‌اش را فشارمی‌دهد،مثل بمب ساعتی منفجر می‌شویم. همان نقص‌هایی

ادامه مطلب »

حافظه و گناهان آن

  حافظه تمام آن چیزی است که به اعمال ما هویت می بخشد. تمام آنچه که بودیم، آنچه که کرده ایم ، کودکیمان،نوجوانی، وابسته به

ادامه مطلب »

از خودم بیزارم

حدود دو سال پیش یکی از مراجعه کنندگانم که مطمئن هستم نوشته هایم را دنبال می کند سوال عجیبی از من پرسید. ظاهر پرسش خیلی

ادامه مطلب »

من کافی نیستم.

یکی از تکراری ترین و در عین حال مهمترین جملاتی که در طی جلساتم با مراجعه کننده ام شنیده ام این جمله است: ” من

ادامه مطلب »

جراحی

    هیچ کس نیست. دقیقا هیچ کس نیست. حتی آن هم که یک روز بود دیگر نیست. همان کسیکه در لحظه های خوشی با

ادامه مطلب »

برقص

یکی از تجربیات نابی که دوست دارم از آن صحبت کنم رقصیدن با کسی است که دوستش دارم. تجربه ایی که تا زنده هستم دوست

ادامه مطلب »