جدیدترین مطالب

توانبخشی شناختی

وقتی از رشته‌ام سوال می‌شود. حدود دو خط باید برای افراد توضیح دهم که دقیقا چه‌کاری انجام می‌دهم؟ بعد از توضیحات باز از من می‌پرسند،

ادامه مطلب »

ترس

  من ملقمه‌ایی از انواع هنر‌های آزمایش شده هستم. دوره‌ی بازیگری دیده‌ام. دوره‌ی فیلسازی گذرندم و دو فیلم برای اینکه در‌دنیای آماتورها شناخته شوم ساختم.

ادامه مطلب »

پذیرش

«پذیرش» پذیرش‌ همان چیزی‌ که اگراتفاق نیفتد ما عصبانی‌ می‌‌شویم. همان‌ چیزی است که وقتی کسی دکمه‌اش را فشارمی‌دهد،مثل بمب ساعتی منفجر می‌شویم. همان نقص‌هایی

ادامه مطلب »

حافظه و گناهان آن

  حافظه تمام آن چیزی است که به اعمال ما هویت می بخشد. تمام آنچه که بودیم، آنچه که کرده ایم ، کودکیمان،نوجوانی، وابسته به

ادامه مطلب »