جدیدترین مطالب

نشخوار فکری

هرکسی به نوعی در این جهان کلک خودش را می‌کند. اما یک بزرگسال بیش‌فعال با مدام فکر کردن دخلش می‌آید. طبیعی است اگر بیش‌فعال باشید

ادامه مطلب »

دیمانس

به بهانه‌ی مبتلا شدن دو تن از نزدیکانم به دیمانس و آلزایمر و همچنین شروع ویزیت‌های خانگی تصمیم گرفتم چندخطی درباب معرفی دیمانس اف تی

ادامه مطلب »

نجات از گم‌گشتگی

نوشتن به معنای واقعی کلمه مرا از گم‌گشتگی نجات می‌دهد. چرا کلمه گمگشته را به کار می‌برم؟ چون برای نوشتن به لحاظ شناختی سه کار

ادامه مطلب »

چه کسی تقصیر دارد؟

هفته‌ی پیش تراپیست از من پُرسید: «چرا به اون فرد اجازه دادی که یک همچین کاری کند؟» کمی سکوت کردم و پاسخ دادم: «منطقِ مغزم

ادامه مطلب »

پرایمینگ

کافه‌های سطح شهر شما را یاد خانه‌ی مادربزرگتان می‌اندازد؟ نان بولکی و خیارشور شما را یاد مارتادلاهای قدیم می‌اندازد؟ این خاطرات در دسترس شماست و

ادامه مطلب »