فروردین ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

از خودم بیزارم

حدود دو سال پیش یکی از مراجعه کنندگانم که مطمئن هستم نوشته هایم را دنبال می کند سوال عجیبی از من پرسید. ظاهر پرسش خیلی

ادامه مطلب »

من کافی نیستم.

یکی از تکراری ترین و در عین حال مهمترین جملاتی که در طی جلساتم با مراجعه کننده ام شنیده ام این جمله است: ” من

ادامه مطلب »

جراحی

    هیچ کس نیست. دقیقا هیچ کس نیست. حتی آن هم که یک روز بود دیگر نیست. همان کسیکه در لحظه های خوشی با

ادامه مطلب »

برقص

یکی از تجربیات نابی که دوست دارم از آن صحبت کنم رقصیدن با کسی است که دوستش دارم. تجربه ایی که تا زنده هستم دوست

ادامه مطلب »