بهمن ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

The fake image of self

As human beings, we are raised with a certain perception of our identity and self. This perception is largely influenced by our parents’ attitudes towards

ادامه مطلب »

روایتِ حلقه به گوش شدن

در کلاس بازیگری، آقای بازیگر هرحرکتی می‌کرد آماتورها تقلید می‌کردند. آقای بازیگر چون چندسالی بیرون از ایران زندگی کرده بود، عادت داشت تکه‌کلام‌های انگلیسی بپراند.

ادامه مطلب »

غولی به نام پذیرش

    وقتی در جلسه‌ی دیشب به مراجعه‌کنندگانم گفتم گاهی باید پذیرفت، یک لحظه احساس کردم گرد مرگ در فضا پاشیده‌ام. یک نفر اعتراض کرد

ادامه مطلب »