جدیدترین مطالب

قضاوت

ملک‌زاده‌ای کوتاه‌ قد بود چهره‌‌ای معمولی داشت و دیگر برادران‌اش رشید و خوبروی. پدر او در دید حقارت در او می‌نگریست. او به خطاب به

ادامه مطلب »

من و خطای شناختی

امروز دچار خطای شناختی شدم. تصمیم گرفتم خودم را زیر نظر بگیرم. عصبانیت‌ها و خطاهای شناختی‌ام را یادداشت کنم. دوستی چند روز پیش به من

ادامه مطلب »

خطای شناختی

در علوم اعصاب، خطای شناختی به تلاش مغز برای پردازش ساده‌ی اطلاعات گفته می‌شود. مغز انسان به لحاظ شناختی یاد گرفته‌است، بر اساس اطلاعات محدود،

ادامه مطلب »

انواع خویشتن‌داری

آدمی برای این که بتواند، در جامعه‌ی متمدن باقی بماند در طی سال‌های متمادی، خودداری را تمرین کرده‌است. اگر چه اغلب افراد، این تصور را

ادامه مطلب »